rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

EKO škola
úterý, 23 červen 2015 05:23

Ekoanalýza 2020/21

Ekoanalýzu provedl ekotým v následujících oblastech: Voda, energie, odpady….Vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti žáků ve škole, byla analýza provedena částečně ve škole a částečně v rámci online hodiny s využitím aplikace Google jamboard a Google formulář.

 

VODA

Tato analýza vznikla v hodinách 8. tříd v předmětu Přírodovědná praktika a v hodinách chemie při tematickém vyučování o vodě.

Silné stránky:

- myčka nádobí v jídelně

- informační cedulky u kohoutků “Šetři vodou”

- sud na školní zahradě určený k jímání vody

 

Slabé stránky:

- chybějící informační štítky u některých vodovodních kohoutků a u nádrží na toaletách

- většina vodovodních kohoutků klasických (kapající, nejdou dovřít) bylo by třeba rozšířit na automatické baterie nebo alespoň stávající vybavit perlátory

- vysoká spotřeba vody na WC

- užitková voda využívána pouze na zahradě

 voda u nás ve škole 1

 

Cíl: Nastavení dalších opatření vedoucí ke snížení spotřeby vody

- náhrada stávajících vodovodních baterií senzorickými, případně doplnění stávajících baterií perlátory

- náhrada stávajícího splachování na WC duálním splachováním

- vyrobit nové informační cedulky

- zajistit další nádoby na záchyt dešťové vody na školní dvůr

 

JÍDLO

Tato analýza vznikla s ekohlídkami při schůzce Ekotýmu.

Silné stránky:

- pestrost nabízených jídel ve školní jídelně

- zdravé potraviny ve školním bufetu

- používání papírových sáčků ve školním bufetu

- likvidace zbytků - stroj

 

Slabé stránky:

- zvýšit sortiment prodávaného zboží v bufetu (ovoce, zelenina)

- otevírací doba bufetu

- málo bezmasých jídel ve školní jídelně

- bufet nenabízí svačiny pro alergiky nebo vegetariány

- stále velké množství vyhozeného jídla v jídelně

- opět chybí bedýnka na zbytkové ovoce

jídlo bufet 1

 

Cíle: Zlepšení fungování školního bufetu, snížení množství vyhozeného jídla v jídelně

- zjistit možnosti zařazení nových jídel do jídelníčku, sestavování pestřejšího jídelníčku

- zajistit ovoce a zeleninu do školního bufetu

- prodloužit otevírací dobu bufetu

- obnovit bedýnku na ovoce pro zvířata do přírodovědného centra

 

 

BIODIVERZITA

Tato analýza vznikla se žáky 6. tříd v rámci hodin Přírodovědná praktika.

Silné stránky:

- přírodovědné centrum ve škole

- naučná stezka Les Chlum a okolí

- alpinum na školním dvoře a

- zvířata na chodbách

 

Slabé stránky:

- chybějící záhony k pěstování rostlin

- chátrající krmítko pro ptáky

- málo zeleně ve třídách

 biodiverzita 1

 

Cíle: Obnova alpina na školním dvoře, instalace hmyzího domku, pěstování bylin na školní zahradě

- úprava alpina, osázení nových rostlin, redukce stávajících keřů

- zajištění nového krmítka na školní dvůr

- instalace hmyzího domku

- pěstování bylinek na školní zahradě, vyvýšené záhony

- namnožení rostlin do tříd

 

 

ENERGIE

Tato anylýza vznikla v rámci výuky fyziky v 9. ročníku.

Silné stránky:

- pravidelná kontrola spotřeby energie - p. školník

- termostatické ventily na topení

- zateplení školy, plastová okna s dvojsklem

- izolované spotřebiče na ohřev vody, izolace na potrubí s teplou vodou

 

Slabé stránky:

- chybějící informační štítky u vypínačů “zhasni při odchodu”

- chybějící teploměry ve třídách

- některé termostatické ventily nejsou funkční

Energie ekoškola 1

 

 

Cíle: Nastavení opatření vedoucí ke snížení spotřeby el. energie a tepla.

- Oprava nebo výměna nefunkčních termostatických ventilů.

- Vyrobit informační cedulky.

- Zřídit službu, která bude kontrolovat nastavení termostatů.

- Zakoupit teploměry do všech tříd.

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Tato analýza vznikla na základě projektu “třída snů - škola snů”

Silné stránky:

přírodovědné centrum ve škole a výzdoba na chodbách (vitríny, zvířata)

nová výzdoba na dvoře - motýli a herní prvky pro družinu

pravidelně aktualizované “ekonástěnky”

sedací vaky na chodbě

nový gauč v Infocentru pro marody

 

Slabé stránky:

chybějící knihovna či odpočinková klidová místnost (místo Infocentra)

poškozené a popsané lavice

výzdoba ve třídě - málo květin, málo aktuální nástěnky

koše na tříděný odpad nejsou zavírací

sedací vaky jsou jen na chodbách

prostředí kolem vchodu C

chybí zásobníky na papírové utěrky ve třídách

špatný stav altánu - natřít ho a pořídit tam dřevěné lavice a stoly

 

prostredi skoly

 

Cíle: Vylepšíme prostředí altánu a třídy a zařídíme si v Infocentru knihovnu s odpočinkovým koutkem.

- natření altánu

- nákup dřevěných lavic a stolů do altánu

- přeměna Infocentra v koutek pro čtenáře

 

KLIMA

Tato analýza vznikla v rámci online výuky Týden ke dni Země a v hodinách zeměpisu v 9. třídě při výuce o globálních problémech.

Silné stránky:

- o tématu se učíme ve více předmětech, víme, že toto téma je součástí Ekoškoly

- víme, že můžeme klima ovlivnit svým chováním, známe pojem uhlíková stopa

- pořádáme akce pro rodiče a veřejnost, kde na změny klimatu upozorňujeme (Ekokonference, Ekoden, Třídní schůzky s Ekoškolou)

 

Slabé stránky:

- chybí zapojení v hodinách Aj

- málo žáků umí navrhovat nápady, kterými by každý z nás mohl pomáhat Zemi

 

klima

 

 

Cíle: Pokračovat v organizování celoškolních akcí. Téma klima více zapojit do přírodovědy na 1. stupni.

 

 

DOPRAVA

Tato analýza vznikla v tomto roce formou dotazníku v google formulářích a formou hry “Reportérem ve 4 .tř.”

 

Silné stránky:

- uspořádání akce Do školy na kole - velké zapojení žáků

- mnoho dětí chodí do školy pěšky, nebo jezdí na kole

- kola maji ve škole své místo, stojanů na kola je dostatek

- v okolí školy je bezpečná situace na silnici (pracovník Městské policie převádí na přechodu u školy), vystavěna nová cyklostezka pro žáky z obcí Prasek, Kobylice

- ruch z ulice neruší učitele ani žáky při výuce

- organizace cykloturistické akce Kralova jízda pro veřejnost

 

Slabé stránky:

- hodně učitelů dojíždí

- chybí tematické dny k dopravě na 2. stupni (nácvik dovedností na kole, bezpečnost na kole, atd)

- zapojení dospělých do kampaně Do práce na kole, malá informovanost

- neukáznění rodiče při zastavování autem před školou, vjíždění na školní dvůr i přes zákaz

- Besip výuku pouze pro 4. ročníky, zavést i pro 5. ročníky

 

Cíle: Uspořádat akci Do školy na kole, zapojit rodiče k výzvě Do práce na kole.

Zavést více dopravní výchovy do výuky (zejména na 2. stupni).

Uspořádání cykloturistické akce pro veřejnost.

 

ODPADY

Tato analýza vznikla v hodinách Přírodovědná praktika v 7. třídách.

 

Silné stránky:

- škola nakupuje věci výhradně ve větších baleních

- využívají se znova již popsané papíry („šmíráky“)

- škola třídí odpady - ve třídě: papír, plast, na chodbě: baterie, elektro, PET, ( kontejnery na tříděný odpad na školním dvoře), škola nakládá správně s nebezpečným odpadem

- koše na tříděný odpad ve všech prostorách školy

- kompostéry na odpad ze zahrady

- žížalovník na bioodpad na 2. stupni

- celoroční sběrové akce (použité baterie a drobné elektrozařízení)

- v bufetu se používají výhradně papírové pytlíky

- v rámci Třídních schůzek s Ekoškolou jsme šili látkové pytlíky a propagovali je, dále také Zdravé láhve na pití - hromadně jsme je dětem objednali

- pravidelné exkurze - sběrný dvůr NB

- úklidové akce

 

Slabé stránky:

- používání jednorázových ručníků a kelímků

- hodně dětí nakupuje v Lidlu svačinu - hodně PET láhví, sáčků

- školní bufet se nezásobuje potravinami ve vratných obalech

- nevyhovující kompostéry

- velká spotřeba papíru při tisku

 

Cíle:

Zlepšení třídění ve třídách, minimalizování množství odpadu ve škole.

Organizování celoškolních akcí, zapojování rodičů do sběrových akcí, pokračování v úklidových celorepublikových akcí - Výzva 72 hodin, atd.

Podpora vratných obalů u pití ve školním bufetu.

čtvrtek, 26 březen 2015 11:25

Plán činností 2014/2015

Plán činností pro školní rok 2014/ 2015

 

4 hlavní cíle:

1)realizace grantu Královéhradeckého grantu- Po stopách Ekoškoly

2)pokračovat v tématech – voda, doprava, energie, odpady, prostředí

3)přidat téma téma - klimatické změny

4)pravidelné schůzky ekotýmu, analýza a plán pro nový šk. rok

 

oblast úkol termín zodpovídá plnění

Energie + voda

Pravidelná kontrola šetření, popisky vypínačů a u umyvadel, práce s pracovními listy, sběr dat o spotřebě, podora pití kohoutkové vody celoročně Ekotým, ekohlídky

- bufet! (sortiment)

- zhasínání

(častější kontrola)

Odpady

Třídění odpadu ve třídách, sběrové akce – papír, kaštany, elektroodpad, staré oblečení, Recyklohraní - úkoly celoročně pořádková služba třídy, ekotým, p.školník, koordinátor

-vše dle plánu, peníze na podporu příro.centra

Výuka EVVO

Realizace exkurzí a výukových programů v rámci grantu S Ekoškolou za poznáním, exkurze Na Plachtě, Přerov nad Labem - skanzen celoročně Koordinátor, celá škola

-grant dle harmonogramu, dodržení rozpočtu

Prostředí

Úprava naučné stezky za školou, zakoupení rámečků na obrázky z vv, venkovní výsadba květin u hl.vchodu, nové vybavení vitrín v I.patře, nástěnka Ekoškoly pro I.stupeň-nová průběžně Šk.družina, Věříšová, koordinátor, Ekotým, Hudcová

-potřeba vymalovat na staré budově

Doprava

Dopravní výchova – 4.třídy, dopravní hřiště, beseda s Besipem (DDM), reflexní prvky pro všechny žáky, návštěva hasičů – 1.třídy, šk.družina – bezpečnost duben Skřivanová, vyučující, DDM

-dobrá spolupráce s DDM

-doporučeno i pro vyšší ročníky

Klimatické změny Exkurze s výukovým programem, Hučák – HK, Skleníkový efekt – chemie pro 8.tř, tropický deštný les-zeměpis 6.tř   Klapková-Dymešová, Sirotková, Šafaříková

,

-seznámení s pracovními listy, nedostatek času v hodinách, exkurze úspěšné, šesťáci ekoplakát pěkný

Projektové dny

Den zdraví – spolupráce s výživovou poradkyní, hasiči, Policii ČR, záchrannou službou, kurz 1.pomoci duben vyučující

 

-domluvena dlouhodobá spolupráce s pí. Jandovou a p.Verflem.opakování každoročně

Osvěta Den otevřených dveří, pravidelné příspěvky do Novobydžovského Zpravodaje, nástěnka na náměstí průběžně Celá škola, A.Kmínková, koordinátor  
Soutěže Ekopáťák, účast na Poznej a chraň- Měník, poznávání rostlin ZŠ Klicperova, poznávání živočichů – organizace, GNB – přír.soutěž celoroční průběžně Šafaříková, Sirotková, Kubelka

 

-vylepšení soutěže ok, příště ve větší třídě

Ekoškola

Ekotým, plán, Den s mým zvířecím kamarádem, Čertovská škola- Den otevřených dveří Září - prosinec Koordinátor, Ekotým

 

-nutné svolávat i pomocí rozhlasu, nejen svolávači, včas pověřit zapisovatele, do plánu zařadit harmonogram exkurzí

   
čtvrtek, 29 leden 2015 02:53

Plán činností 2013/2014

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

ÚKOL Provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Přesazení a umístění pokojových květin po škole ekohlídky, Sir + Šaf do konce září  ano
Informační cedule v Přírodovědném centru Kubelka, 3.A celoročně Průběžná výměna a obměna
Výroba popisek s názvy rostlin ekohlídky celoročně  ano
Sběrová akce jídla pro zimní ptáčky

Šaf -2.st

Hud -1.st

prosinec  ano
Den Země Ekotým duben

ano

Výtvarné zpracování ekokodexu – nové na chodbu Syr v hodinách vv jaro Nepodařilo se z časových důvodů, přesunuto na další šk.rok
Informační rozcestník v přízemí Kubelka, 3.A leden Nepodařilo se z časových důvodů, přesunuto na další šk.rok
Fotografie Ekohlídek a ekotýmu na nástěnky Ekoškoly Ekohlídky, Sir, Val říjen  ano
Jarní a podzimní úklid školního dvora žáci při ČSP listopad, duben ano
Oprava cedulek pro rostliny na šk.zahradě žáci při Čsp do konce listopadu Nepodařilo sem, nutno vymyslet jiné provedení – trvalejší.
Vypletí alpinia a naučné stezky žáci při Čsp, Pal, Boh průběžně  ano
Péče o květiny chodbě ve třídách všichni průběžně  ano
Akce uspořádána na podporu příro.centra Ekotým podzim 2014 V rámci Dne otevřených dveří.

 

 

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: VODA

 

ÚKOL provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Doplnění chybějících cedulek „šetři vodou“ ekohlídky, Sir, Hud září  ano
Zjistit záznamy o spotřebě vody ve škole, zveřejnění na www Žáci při mat, Dymešová aktuálně  ano
Organizace Ekologického jara na Karlovce Ekotým duben  ano
Exkurze čistička odpadních vod v NB 8.třídy, Šafaříková říjen Z časových důvodů se nepodařilo
Voda – životodárná kapalina výuk. program Vrchlabí, Sir listopad Z finančních důvodů přesunuto na další šk.rok
Upoutávka na vodu z kohoutku Ekohlídky,Sir listopad, prosinec  ano
Návštěva IQ parku - voda vybrané třídy, Dymešová únor  ano

 

 

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: ODPADY

 

ÚKOL provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Sběr kaštanů Školník, ředitel říjen

ano

Doplnění košů do sboroven, ředitelny, Ekotým listopad  ano
Pravidelný sběr papíru na podporu přírodovědného centra Školník, p.ředitel říjen  ano
Velká podzimní soutěž ve sběru elektroodpadu Sirotková prosinec  ano
Soutěž o „nej“ třídu ve třídění odpadu ve třídě Ekohlídky říjen - listopad  ano
Průběžná kontrola třídění ve třídách Ekohlídky, Ekotým průběžně  ano
Využití odpadového materiálu při vv a hv Vyučující VV, ČSP průběžně  ano
Účast v Recyklohraní Sir průběžně

ano

Výukový program pro žáky „odpady“ (Ekokom) Vybrané třídy, Ekotým Únor, březen  ano
Sběrný dvůr NB I.stupeň, pí. Hlaváčková průběžně  ano
Pravidelný sběr víček pro Míšu celá škola, Sir průběžně  ano

 

 

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: ENERGIE

 

ÚKOL provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Výměna vadných zářivek ve třídách Školník, ředitel letní prázdniny  ano
Exkurze – „Hučák“ Vybrané třídy, Dymešová průběžně  ano
Národní tech.muzeum - energie vybrané třídy, Dym říjen  ano
Kontrola ventilů na radiátorech ve třídách Ekotým, školník průběžně  ano
Zjistit záznamy o spotřebě el.energie ve škole, zveřejnění na www + porovnání s minulými lety Žáci při fyz, Dymešová květen, červen Z časových údajů přesunuto na září dalšího šk.roku
Zajištění teploměrů do vybraných tříd ředitel průběžně Z finančních důvodů se teploměry nekoupili
Kontrola zhasínání světel Uklízečky, ekohlídky průběžně  ano
Práce s pracovními listy Ekoškoly průběžně  ano
Cedulky upozorňující na zbytečné svícení 1.stupeň, Hud průběžně  ano
Informační panel k solárním panelům + www fyzika, Dym leden - březen Nepodařilo se uskutečnit, převedeno do dalšího plánu

 

 

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: DOPRAVA

 

ÚKOL provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Dopravní výchova Žáci 1.stupně, Hudcová průběžně

ano

Dopravní odpoledne družina květen

ano

Práce s pracovními listy 4.třídy celoročně  ano
Spolupráce s DDM, Besip Kmínková jaro  ano

Dne 6.10. 2014 pojedeme na přírodovědnou exkurzi spojenou s výukovým programem nazvaným Velký poklad v malém labyrintu, který se uskuteční  Na Plachtě v Hradci Králové.

Odjezd je v 7:50 od školy. Celkové náklady exkurze budou hrazeny z grantu Královéhradeckého kraje "S Ekoškolou za poznáním". V případě navýšení předpokládáné ceny autobusu budu od dětí vybírat po skončení akce drobný doplatek.