rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

středa, 25 listopad 2020 14:47

Organizace výuky od 30.11. 2020

Informace pro žáky I. stupně
Od pondělí 30. 11. 2020 dojde k obnovení prezenční výuky pro žáky I. stupně.
Žáci 3. tříd – z organizačních důvodů změna rozvrhu hodin, v úterý ukončení výuky po 4. hodině, v pátek po 5. hodině.
Vstup do školy: je umožněn pouze žákům a to od 7:20, zákonní zástupci do školy vstupují do prostoru školy pouze za účelem úředního jednání, případně za účelem odebrání oběda v době distanční výuky. Z organizačních důvodů je umožněn kontinuální vstup žáků do budovy a prodloužena doba, po kterou mohou žáci vstoupit do školy.
Školní družina: otevřena od 6 do 16 hodin, platí nutnost dodržení homogenních skupin, o každou třída 1. – 3. ročníku bude pečovat jedna vychovatelka, platí harmonogram příchodů a odchodů žáků. Vychovatelky si žáky přebírají u vstupních dveří C.
Školní klub pro žáky 4.-5. ročníku: uzavřen.


Školní jídelna: obědy budou od 30. 11. přihlášeny automaticky, pokud nemáte o obědy zájem, odhlaste si je prostřednictvím webové aplikace.
Pravidla pro provoz jídelny
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, důsledná osobní hygiena
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
• žák smí sedět u stolu pouze s žáky své třídy
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem od 11:00 do 11:20.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Tělesná a hudební výchova: NE, předměty mohou být nahrazeny jiným obsahem, např. procházka venku, procvičování učiva Čj a M.
Výuka plavání: není možné realizovat.
Lyžařský kurz pro 5. ročník: nyní nelze realizovat, až ve stupni PES 1.
Výuka anglického jazyka v 5. ročníku: z důvodu zákazu setkávání žáků různých tříd je do odvolání zrušena výuka Aj ve skupinách, třídu 5.A bude vyučovat Mgr. Jana Vaníčková, třídu 5.B bude vyučovat Mgr. Konečná.
Hodiny Speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence: budou realizovány, opět je nutné dodržet homogenitu skupin, proto někteří žáci budou mít intervenci 1x/14 dní.
Roušky: nutné ve všech prostorách školy pro všechny žáky, po celou dobu, roušku nelze nahradit štítem (dle vyjádření Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje štít není považován za ochranu proti šíření kapének).

Informace pro žáky II. stupně
Organizace rotační výuky:
V týdnu od 30. 11. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy: 6 ABC, 7AC, 9ABC.
V týdnu od 7. 12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy: 7B, 8ABC, 9ABC.
Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, se vzdělávají distančně dle platného rozvrhu.
Žáky 7.B, kteří mají německý jazyk, z organizačních důvodů bude do odvolání učit Mgr. Procházková (pozor na změnu v rozvrhu distanční výuky).
Vstup do školy: je umožněn pouze žákům a to od 7:20, zákonní zástupci do školy vstupují do prostoru školy pouze za účelem úředního jednání, případně za účelem odebrání oběda v době distanční výuky. Z organizačních důvodů je umožněn kontinuální vstup žáků do budovy a prodloužena doba, po kterou mohou žáci vstoupit do školy.
Hudební výchova: zákaz zpěvu, hodina bude nahrazena jiným obsahem – procvičování učiva Čj, pro žáky 9. tříd bude v tuto hodinu probíhat příprava na přijímací zkoušky.
Tělesná výchova: pobyt venku - procházka, nebo náhrada hodiny jiným obsahem.
Lyžařský kurz pro 7. ročník: nyní nelze realizovat, až ve stupni PES 1 (další záloha nebude vybírána), o dalším postupu vás budeme informovat v půlce prosince.
Školní klub pro žáky uzavřen.
Školní jídelna: obědy budou od 30. 11. přihlášeny automaticky, pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste si je prostřednictvím webové aplikace.
Pravidla pro provoz jídelny
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, důsledná osobní hygiena
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
• žák smí sedět u stolu pouze s žáky své třídy
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem od 11:00 do 11:20
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Hodiny Speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence: budou realizovány, je však nutné dodržet homogenitu skupin, proto někteří žáci budou mít intervenci 1x/14 dní.
Roušky: nutné ve všech prostorách školy pro všechny žáky, po celou dobu, roušku nelze nahradit štítem (dle vyjádření Krajské hygienické stanice štít není považován za ochranu proti šíření kapének).