rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

Škola
pátek, 27 srpen 2021 12:53

Rozvrh hodin

pátek, 27 srpen 2021 12:26

Informace k provozu školy od 1.9.2021

Testování

Žáci budou na začátku školního roku třikrát antigenně samotestováni a to v termínech 1.9, 6.9 a 9.9. Žáci prvních ročníků budou testováni poprvé až 2.9. Pro samotestování budou sloužit antigenní testy s odběrem z přední části nosu Genrui. Bližší informace, jak testování probíhá, naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4.

úterý, 24 srpen 2021 15:34

Pravidla provozu školní jídelny

• Do prostoru školy a školní jídelny smí vstoupit pouze osoba, která nejeví známky infekčního onemocnění.
• Povoluje se vstup pouze strávníkům, platí zákaz vstupu ostatních osob (doprovod, zákonný zástupce).
• V prostoru školy a školní jídelny se smí strávník pohybovat pouze se zakrytím dýchacích cest dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví. Roušku odkládá až při samotné konzumaci pokrmu.

úterý, 24 srpen 2021 15:12

Zvýšení poplatku za ŠD a ŠK

Od školního roku 2021/2022 dochází ke zvýšení poplatku za školní družinu a školní klub.

a) Výše úplaty respektuje § 14 vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Je stanovena měsíční částkou, kterou určuje svým rozhodnutím ředitel školy pro vymezené období.

b) Měsíční výše úplaty není závislá na počtu dní, ve kterých se žák v průběhu měsíce skutečně účastnil činnosti družiny.