rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

Škola
pondělí, 20 listopad 2023 12:41

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás z důvodu plánovaných nekompetentních zásahů do školství, proti kterým nám bohužel nezbývá jiná možnost obrany než zapojení se do stávky vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, jdou zejména proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání. V této stávce nejde o platy pedagogických pracovníků, ale o budoucnost našich dětí. Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a jejich vzdělávací potřeby, ale zodhledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Ekonomická situace naší republiky není dobrá, ale šetřit na dětech považujeme za naprosto nepřijatelné.

Zničující úmysl snižovat drasticky počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučily se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez podpory asistentů. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí.

Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy například zrušit odklady povinné školní docházky.

Ministerstvo financí rovněž navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů. Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Tabulky nepedagogů se již léta neměnily, a tak dosahují naprosto směšných hodnot, některé jsou dokonce pod hranicí minimální mzdy. Již nyní mají ředitelé škol problém sehnat na tuto pozici zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Neustále se mluví o individualizaci ve vzdělávání, možnosti výběru z volitelných předmětů, i v tomto jdou záměry ministerstva proti současným trendům, malým školám hrozí existenční problémy. V případě jejich zrušení přijdou tito žáci do větších škol, kde v přeplněných třídách nelze individuální přístup uplatnit, i kdyby se učitel snažil sebevíc.
Základní a střední školy pocítí pokles počtu hodin, kdy škola může rozdělit třídy na skupiny, a to z důvodu větší efektivity, kapacity odborných učeben, na SŠ dle oborů, vše plošně bez ohledu na potřeby konkrétních škol a především žáků. Máme pocit, že naše děti jsou bohužel v celém ekonomickém pohledu ministerstva až na posledním místě.

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že je ještě možnost dát nekompetentnosti STOP.

kolektiv pracovníků ZŠ Nový Bydžov

čtvrtek, 09 listopad 2023 20:25

Nabídka pracovního místa - školník

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, Nový Bydžov přijme pracovníka na pozici školník na plný úvazek s nástupem od 1. 1. 2024. Více informací v příloze.

neděle, 03 září 2023 10:44

Školní řád platný od 1. 9. 2023

Školní řád platný od 1. 9. 2023 naleznete v příloze.

Zahájení školního roku

Nový školní rok bude pro všechny žáky zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 7:50 hodin v jednotlivých třídách. Budova školy bude otevřena v 7:35 hodin, provoz školní družiny je od 6 hodin do 12 hodin, školního klubu od 7 do 12 hodin. Na slavnostní zahájení školního roku srdečně zveme rodiče prvňáčků, jejichž třídy jsou umístěny v druhém patře nové budovy (vchod C).

Zápis do všech oddělení školní družiny proběhne 4. září 2023 od 7:30 do 9:00 v přízemí nové budovy u vchodu C. Od úterý 5. 9. 2023 je školní družina otevřena od 6 do 16 hodin.

 

Vstup do budovy školy
Od nového školního roku bude vstup do budovy školy pro žáky po začátku vyučování možný pomocí čipu (nebude nutné zvonit na kancelář školy). Škola bude po celou dobu vyučování uzavřena. Čip zároveň slouží pro vstup do jídelny a výdej jídla. Čip škola poskytuje oproti vratné záloze 121,- Kč a bude žákům vydán v pokladně školní jídelny. Žáci, kteří již čip vlastní, nemusí nic aktivovat a čip mohou využívat pro vstup.

Stejným způsobem bude fungovat vchod do školní jídelny, který bude po celou dobu uzavřen a pro vstup do prostoru školní jídelny musí žáci a ostatní strávníci využít čip. Vzhledem k tomu, že vchod C slouží zároveň jako vchod do školní družiny, musí zákonný zástupce žáka, který dochází do školní družiny mít v držení čip. Čip Vám bude vydán oproti vratné záloze 121,- Kč. Lze přiřadit až tři čipy na žáka, tím je umožněno, aby každý z rodičů měl vlastní. Záloha po skončení užívání čipu bude vrácena pouze za čistý a nepoškozený čip.